AUTOCAD BLOCK DZENLEMEBlock d羹zenlemenin iki yolu vard覺r. Bunlardan ilki blok yap覺lan nesneyi block editor ile a癟arak d羹zenlemektir. 襤kinci se癟enek ise refedit komutudur. Bu komut ile blok nesnesini i癟ine girmeden d羹zenleme yapabilmekteyiz. izim s覺ras覺nda bunun avantaj覺n覺n daha 癟ok olduunu farkediceksiniz. Deitirilecek nesnenin yan覺nda bulunan dier nesnelere olan uzakl覺覺n覺 g繹rebildiiniz bu yolla nesnemizi daha kolay d羹zenleyebiliriz.

rnek:

ekil 1

izim s覺ras覺nda dkd繹rtgenimizin tam ortas覺na bir 癟ember 癟izdiimizi zannediyoruz. Asl覺nda d羹羹nd羹羹m羹z gibi deilmi bunu da k覺rm覺z覺 dikd繹rtgenimizi k覺rm覺z覺 癟izgelere ortalad覺覺m覺z zaman fark ediyoruz. Telaa gerek yok. Bloumuzun refedit komutu ile a癟arak ie bal覺yoruz.

ekil 2

Nesnemizi se癟tikten sonra se癟ilen bloun ismi ve bir 繹ng繹r羹nt羹s羹 ekranda 癟覺kacakt覺r. Daha sonra ok butonuna t覺klay覺p blou d羹zenlemek 羹zere a癟ar覺z.

ekil 3

Bloumuzu a癟覺nca art覺k i癟erisindeki nesneleri se癟ebildiimiz bir serbestlik oluacakt覺r. ekil4 den de g繹r羹ld羹羹 gibi istediimiz nesneyi dier nesnelerin konumuna g繹re d羹zenleyebiliriz.

ekil 4