STATIK PROJE ARAÇLARI - SPA


Kaplama, Kar, Rüzgar ve Aşık Zati yüklerine göre prefabirk makas hesabı ,
• TS500, TS3233, TDY 2018, Prefabrik Birliği 2018 kitapçığı, ACI 318 ve PCI 6th yönetmeliklerinde istenilen parametereler ışığında prefabrik öngermeli makas hesabı yapar.
• Genel anlamda, yükler belirlendikten sonra, tanımlanmış yatay alt donatıdan arta kalan yükleri öngerme donatısına aktarma mantığına göre hesap yapar. Tanımlanan öngerme donatısının, öngerme kayıplarını elle girilebildiği gibi, PCI 6th Edition 4.7 deki yönteme göre de reel hesabını da yapabilirsiniz.
• Öngerme donatıları için kılıflama (debond) hesabı,
• Mesnet ve açıklıkta, Transfer ve Servis anı gerilme kontrollerini yapar,
• TS 32333'e göre Taşıma Gücü Hesabı ve Çatlamış Kesit Hesabı yapar,
• TS500 ile TDY 2018 deki ilgili yönetmelik maddelerini dikkate alarak etriye hesabı yapar,
• Kiriş Uç Bölgesi Hesabı yapar. Çatlak No:1 için inceltilmiş kiriş uç kesme donatısı hesabı (Asf+An), Çatlak No:2 için inceltilmiş kiriş uç kesme askı donatısı hesabı (Ash),
• Kiriş Uçu düşey U donatısı hesabı (kiriş ucu topuk donatısı hesabı)
• Pimli bağlantı (MFB1) veya kaynaklı bağlantı (MFB2) hesabı yapar.
• Makas üst başlığı yanal statbilite hesabı yapar.
• Hesapları rapor haline getirebilir ve PDF , XLS (excel), DOC (word) formatında kaydedebilirsiniz.
• Detaylı ve metrajlı çizim oluşturabilir ve DXF formatında kaydedebilirsiniz.


01
flag Yükler : Prefabrik makas üzerinde yayılı durumda olmasını düşündüğünüz kaplama, kar, rüzgar ve aşık zati yüklerinin tanımlandığı ekrandır.
02
flag Aşık : Prefabrik makas için malzeme kalitesi ve geometrik bilgilerinin tanımlabildiği ekrandır.
03
flag Donatı : Donatı bilgilerinin tanımlabildiği ekrandır. Adet ve çap bilgilerinin tanımlanabildiği bu ekranda, üst (basınç) donatısı, alt (çekme) donatı, etriye ve kiriş uç donatıları bilgileri girilebilmektedir. Üst başlık yanal statbilite hesabı için de yine bu ekrandan ilgili menüden donatı seçimi yapılabilmektedir.
04
flag Öngerme : Öngerme donatısı bilgilerinin tanımlabildiği ekrandır. Malzeme kalitesi ile adet ve çap bilgilerinin tanımlanabildiği bu ekranda, transfer ve servis anı öngerme kayıpları tanımlabilmektedir. Servis anı öngerme kaybını istenirse elle giribildiği gibi, PCI 6th Edition 4.7 deki yönteme göre de reel hesabınıda yapabilirsiniz.
05
flag Bağlantı : Kirişin konumlanacağı yüzeyde (guse, kolon üzeri gibi...) pimli bağlantı (MFB1) veya kaynaklı bağlantı (MFB2) hesaplarını yapabilmek için gerekli bilgilerin tanımlanabildiği ekrandır.
06
flag Özet Rapor : Analiz sonrasında tüm hesapları bir liste halinde görebildiğiniz ekrandır. Herhangi bir uyumsuzluk ve yetersizlik olması durumunda program sizi yeşil ve kırmızı renkle işaretlenmiş satırlar ile uyarabilmektedir.
07
flag Rapor : Rapor buttonuna tıklayarak detaylı rapor oluşturabilirsiniz. Oluşturlan bu raporu yazdırabilir veya PDF , XLS , DOC formatında kaydedebilirsiniz.
08
flag Metraj : Metraj buttonuna tıklayarak detaylı metraj listesini oluşturabilirsiniz. Oluşturlan bu raporu yazdırabilir veya PDF , XLS (excel), DOC (word) formatında kaydedebilirsiniz.
09
flag Çizim : Çizim buttonuna tıklayarak dxf formatında poz numaralı olarak çizim oluşturabilirsiniz. Detaylı metraj listesi de çizim yanında otomatik oluşturulur.
___________________________________________________________________________________________________________________________