STATIK PROJE ARAÇLARI - SPA


Sabit (G) ve Hareketli (Q) yayılı yük verilerine göre , TS500, TS3233, Prefabrik Birliği 2018 kitapçığı, ACI 318 ve PCI 6th de istenilen parametereler ışığında öngermeli prefabrik döşeme hesabı yapar.


01
flag Yükler : Döşeme üzerinde yayılı durumda olmasını düşündüğünüz sabit (G) ve hareketli (Q) yüklerinin tanımlandığı ekrandır.
02
flag Döşeme : Prefabrik döşeme bilgilerinin tanımlabildiği ekrandır. Malzeme kalitesi, döşeme açıklığı, pas payı, topping betonu özelliklerini tanımlayabilirisiniz. Kendi veri tabanında bulunan prefabrik döşemelerden seçim yaparak hesap işlemini gerçekleştirebileceğiniz gibi, "+" buttonuna tıklayarak açılan pencereden, kendinizde yeni döşeme tanımı yapabilirizsiniz. Program bu yeni döşeme bilgilerine göre de hesap yapabilmektedir.
03
flag Öngerme : Öngerme donatısı bilgilerinin tanımlabildiği ekrandır.
04
flag Özet Rapor : Analiz sonrasında tüm hesapları bir liste halinde görebildiğiniz ekrandır. Herhangi bir uyumsuzluk ve yetersizlik olması durumunda program sizi yeşil ve kırmızı renkle işaretlenmiş satırlar ile uyarabilmektedir.
05
flag Rapor : Rapor buttonuna tıklayarak detaylı rapor oluşturabilirsiniz. Oluşturlan bu raporu yazdırabilir veya PDF , XLS , DOC formatında kaydedebilirsiniz.
___________________________________________________________________________________________________________________________