STATIK PROJE ARAÇLARI - SPA


Kaplama, Kar, Rüzgar yüklerine ve aşığın çatı düzlemindeki açı verilerine göre ,
• TS500, TS3233, TDY 2018, Prefabrik Birliği 2018 kitapçığı, ACI 318 ve PCI 6th yönetmeliklerinde istenilen parametereler ışığında prefabrik öngermeli aşık hesabı yapar.
• Genel anlamda, yükler belirlendikten sonra, tanımlanmış yatay alt donatıdan arta kalan yükleri öngerme donatısına aktarma mantığına göre hesap yapar. Tanımlanan öngerme donatısının, öngerme kayıplarını elle giribildiği gibi, PCI 6th Edition 4.7 deki yönteme göre de reel hesabınıda yapabilirsiniz.
• Transfer ve servis anı gerilme kontrollerini yapar,
• TS 3233'e göre Taşıma Gücü Hesabı ve Çatlamış Kesit Hesabı yapar,
• TS500 ile TDY 2018 deki ilgili yönetmelik maddelerini dikkate alarak etriye hesabı yapar.
• İnceltilmiş Kiriş Uç Bölgesi Hesabı yapar. Eğilme ve çekme donatısı (As), Çatlak No:1 için inceltilmiş kiriş uç kesme donatısı hesabı (Ah), Çatlak No:2 için inceltilmiş kiriş uç kesme askı donatısı hesabı (Ash), Çatlak No:3 için gerekli donatı hesabı (Ash'), Çatlak No:4 için inceltilmiş kiriş uç etriyesi hesabı (Av)
• Hesapları rapor haline getirebilir ve PDF , XLS (excel), DOC (word) formatında kaydedebilirsiniz.
• Detaylı ve metrajlı çizim oluşturabilir ve DXF formatında kaydedebilirsiniz.


01
flag Yükler : Prefabrik aşık üzerinde yayılı durumda olmasını düşündüğünüz kaplama, kar ve rüzgar yüklerinin tanımlandığı ekrandır.
02
flag Aşık : Prefabrik aşık için malzeme kalitesi ve geometrik bilgilerinin tanımlabildiği ekrandır.
03
flag Donatı : Donatı bilgilerinin tanımlabildiği ekrandır. Adet ve çap bilgilerinin tanımlanabildiği bu ekranda, üst (basınç) donatısı, alt (çekme) donatı, etriye ve inceltilmiş kiriş uç donatıları bilgileri girilebilmektedir.
04
flag Öngerme : Öngerme donatısı bilgilerinin tanımlabildiği ekrandır. Malzeme kalitesi ile adet ve çap bilgilerinin tanımlanabildiği bu ekranda, transfer ve servis anı öngerme kayıpları tanımlabilmektedir. Servis anı öngerme kaybını istenirse elle giribildiği gibi, PCI 6th Edition 4.7 deki yönteme göre de reel hesabınıda yapabilirsiniz.
05
flag Özet Rapor : Analiz sonrasında tüm hesapları bir liste halinde görebildiğiniz ekrandır. Herhangi bir uyumsuzluk ve yetersizlik olması durumunda program sizi yeşil ve kırmızı renkle işaretlenmiş satırlar ile uyarabilmektedir.
05
flag Rapor : Rapor buttonuna tıklayarak detaylı rapor oluşturabilirsiniz. Oluşturlan bu raporu yazdırabilir veya PDF , XLS , DOC formatında kaydedebilirsiniz.
06
flag Metraj : Metraj buttonuna tıklayarak detaylı metraj listesini oluşturabilirsiniz. Oluşturlan bu raporu yazdırabilir veya PDF , XLS (excel), DOC (word) formatında kaydedebilirsiniz.
07
flag Çizim : Çizim buttonuna tıklayarak dxf formatında poz numaralı olarak çizim oluşturabilirsiniz. Detaylı metraj listesi de çizim yanında otomatik oluşturulur.
___________________________________________________________________________________________________________________________